Ochrana osobních údajů

Sdělení ke zpracování osobních údajů

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, dále jen „GDPR“ v souvislosti s návštěvou webových stránek www.noveadalbertinum.cz a při zpracování osobních údajů.

Zpracování osobních údajů z kontaktních formulářů Odeslání dotazu prostřednictvím poptávkového formuláře jsou sbírány i osobní údaje, které se nachází

v zašifrovaném rozhraní a jedná se o následující údaje:

  • datum a čas odeslání poptávkového formuláře
  • údaje z odeslaného poptávkového formuláře
  • případný dotaz návštěvníka

Zpracování těchto protokolových souborů provádí

Nové Adalbertinum s.r.o. se sídlem Velké náměstí 32/40, 500 03 Hradec Králové, IČ: 14100568 Obchodní rejstřík: C 48817 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru

V případě zájmu uživatele webových stránek o zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení, budeme zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje takovéhoto uživatele, a to vždy minimálně v rozsahu e-mailové adresy, jména a příjmení. „Obsah newsletteru a další reklamní sdělení mohou být personalizovány na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu, které společnost Nové Adalbertinum s.r.o. zjistí z chování uživatele na webových stránkách, případně newsletteru.

Osobní údaje uživatele začneme zpracovávat až poté, co uživatele vyplní do příslušného formuláře pro objednávku zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení své údaje a následně zadání objednávky a svůj souhlas se zpracováním osobních údajů potvrdí odpovědí dle instrukce v doručené e-mailové zprávě. Nebude-li zadání objednávky potvrzeno, nebudou se vyplněné údaje nikde ukládat.

Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu. Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adresu sídla společnosti. Udělený souhlas lze taktéž odvolat kliknutím na odkaz „Z odběru se můžete odhlásit “ v zaslaném newsletteru nebo reklamním sdělení.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí služeb online na webových stránkách společnosti

V případě nákupu služeb na webu budeme zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a příp. adresa (nepovinný údaj). Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků budeme provádět za účelem realizace uzavření kupní smlouvy, dále za účelem splnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů, jakož i za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů spočívajících v prevenci případných soudních sporů vyplývajících z uzavřených kupních smluv. Výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 3 let od uzavření příslušné kupní smlouvy. Zpracování osobních údajů v souvislosti s vyřizováním poptávek, dotazů souvisejících s ubytovacími službami na webových stránkách.

V případě poptávky služeb na webu budeme zpracovávat osobní údaje budoucího zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt, příp. firma. Po zpracování příslušné poptávky můžeme výše zmíněné údaje použít dále pro své marketingové účely týkající se její nabídky ubytovacích služeb, a to ve svém oprávněném zájmu v souladu s recitálem č. 47 GDPR. V tomto případě má subjekt údajů právo na výmaz či být zapomenut, přičemž tyto požadavky může směřovat emailem na recepce@noveadalbertinum.cz.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s ubytovací službou


Osobní údaje zákazníků (jméno, příjmení, datum narození, číslo občanského průkazu či pasu, bydliště, podpis), kteří uskuteční svůj pobyt v Nové Adalbertinum s.r.o. , zpracováváme na základě právního důvodu, který jí ukládá zákon. Jedná se tedy o zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti v souladu s čl. 6 odstavec 1 písm. c) GDPR. V této souvislosti naše společnost uchovává jméno, příjmení a emailovou adresu svých zákazníků i za účelem ověření spokojenosti zákazníků či obchodní nabídky stejného charakteru, či služby, jež byla předmětem objednávky. Právním titulem tohoto zpracování e-mailových adres, jména, příjmení tak je ochrana oprávněných práv a zájmů společnosti Nové Adalbertinum s.r.o. spočívající v zajištění zpětné vazby o průběhu pobytu od zákazníků a tím možnosti zlepšovat svoji nabídku a služby v souladu s recitálem č. 47 GDPR. Zpětnou vazbu bude společnost Nové Adalbertinum s.r.o. zjišťovat, a tím i zpracovávat e-mailové adresy zákazníků, tak, že na tyto e-mailové adresy bude, v souladu s výše uvedeným, zaslán dotazník ke spokojenosti s průběhem pobytu v hotelu, tedy obchodní sdělení. Dotazník bude v souvislosti s příslušným nákupem služby zaslán zákazníkům jen jednou. Společnost Nové Adalbertinum s.r.o. bude zpětnou vazbu a tím i zpracování e-mailových adres zákazníků provádět sama, příp. prostřednictvím smluvně zavázané třetí osoby. Upozorňujeme, že výše uvedené druhy zpracování osobních údajů zahrnují profilování.