Obchodní podmínky

Účastníci smluvního vztah

Firma Nové Adalbertinum s.r.o. se sídlem na adrese Velké náměstí 32/40, 500 03 Hradec Králové, společnost je zapsána v obchodním rejstříku, spisová značka C 48817 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen jako „Hotel“).

Objednatel jako fyzická či právnická osoba (dále jen „objednatel“). Tyto podmínky platí obecně pro všechny hotelové Hosty a Agentury, se kterými není sjednána písemná smlouva o poskytování služeb.

Rezervace ubytování a služeb

Rezervace ubytování a dalších služeb v Hotelu a potvrzení této rezervace ze strany hotelu je možné písemně, tj. e-mailem, telefonicky, na webových stránkách Hotelu nebo prostřednictvím externího rezervačního portálu booking.com.

Rezervace se považuje za platnou a závaznou v případě, že Hotel písemně, tedy emailem, potvrdí objednateli provedenou rezervaci nebo v případě automatického e-mailového potvrzení generovaného příslušným on-line rezervačním systémem.

Rezervace je dokončena pomocí platební karty nebo uhrazením zálohy ve výši objednaného ubytování a služeb. Mohou být stanoveny individuální podmínky.

Údaje, které jsou uvedeny na potvrzení rezervace jsou závazné pro obě strany.

Ceny a platební podmínky

Cena je uvedena za pokoj na jednu noc, včetně snídaně, pokud nezvolí host jinak. V ceně ubytování je zahrnuto DPH a městský poplatek z pobytu ve výši 15 Kč za osobu za noc.

Zrušení potvrzené rezervace je možné učinit pouze písemnou formou, tedy e-mailem. Přesný způsob zrušení rezervace je daný rezervačním systémem, který byl pro rezervaci využit.

Při zrušení rezervace, která byla zadána přes externí poskytovatele (např. booking.com), je nutné rezervaci zrušit taktéž přes tohoto poskytovatele a to způsobem, který poskytovatel vyžaduje za podmínek rezervace.

Změna rezervace, tj. přesun objednaných služeb na jiný termín, je považován za zrušení původní rezervace a řídí se stejným režimem jako zrušení rezervace.

Ubytování je možné uhradit v hotovosti, v případě platby kreditní nebo platební kartou bude účtována částka v měně CZK.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Hotel si vyhrazuje právo předběžné předautorizace karty objednatele až do výše celkové částky za ubytování.

Práva a povinnosti objednatele

Objednatel má právo užívat rezervovaných prostor a jejich vybavení, stejně tak jako vybavení společných prostor. Objednatel je odpovědný za všechny škody způsobené v pokoji a přilehlých prostorách během pobytu a souhlasí s tím, že uhradí případné náklady na opravy, výměny nebo zvláštní čištění. Výše úhrady bude určena hotelem.

Objednatel je povinen veškeré závady a případné nedostatky reklamovat během svého pobytu v hotelu, aby mohla být sjednána náprava.

Objednatel je povinen nejpozději v den příjezdu uhradit náklady spojené s využitím ubytovacích služeb Hotelu, nejpozději v den odjezdu je pak host povinen uhradit ostatní náklady (doplňkové či jiné hotelové služby), nebylo-li dohodnuto jinak.

Objednatel může odstoupit od smlouvy na základě stornovacích podmínek nebo v případě, že Hotel neposkytl Hostovi předem dohodnuté služby odpovídající standardu hotelu.

Doba přihlášení do hotelu je od 14:00 v den příjezdu. Dřívější přihlášení je možné pouze po dohodě s Hotelem.

Doba odhlášení je do 11:00 v den odjezdu. Pozdní odhlášení je možné po dohodě s hotelem a může být zpoplatněno.

Celý hotel je nekuřácký. Porušení tohoto nařízení a kouření v pokoji či prostorách hotelu opravňuje Hotel, aby objednateli naúčtoval penále ve výši 5000 Kč za vyčištění pokoje nebo prostor hotelu. Kouření je možné pouze před hotelem nebo na nádvoří v místě tomu vyhrazeném.

Ubytování s domácími mazlíčky není možné.

Práva a povinnosti hotelu

Hotel je povinen pro objednatele zajistit ubytování na základě předem dohodnutých služeb, které odpovídají standardu hotelu.

V případě, že Hotel nemůže objednatele ubytovat na základě předem vytvořené a potvrzené rezervace, má Hotel povinnost zajistit pro objednatele adekvátní ubytování v jiném zařízení.

Hotel je oprávněn ubytování Hostu odmítnou, pokud se Host neprokáže platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).

Hotel si vyhrazuje právo Hosta neubytovat, pokud oděv či chování Hosta neodpovídá dobrým mravům, Host je zjevně pod vlivem alkoholu či psychotropních látek nebo je Host, jeho oděv či zavazadla nadměrně znečištěné. Hotel si dále vyhrazuje právo neubytovat Hosta, který se nachází na blacklistu nebo na seznamu osob neplatících za ubytovací služby.

Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky jsou platné od 1. 1. 2022. Objednatel je povinen řídit těmito aktuálními podmínkami. Hotel shromažďuje osobní údaje objednatele (viz. GDPR podmínky).

Storno podmínky ubytování

Storno poplatky na ubytovací služby neúčtujeme v případě zrušení rezervace do 22 dní před termínem příjezdu hosta, host je povinen doručit ubytovateli písemné oznámení o zrušení rezervace

  • při zrušení rezervace 21 – 15 dní před termínem příjezdu bude jako storno poplatek účtováno 30% z ceny ubytování
  • při zrušení rezervace 14 – 8 dní před termínem příjezdu bude jako storno poplatek účtováno 50% z ceny ubytování
  • při zrušení rezervace 7 dní – 2 dny před termínem příjezdu 80% z ceny ubytování
  • při zrušení rezervace méně než 2 dny před termínem příjezdu nebo v případě písemného neoznámení zrušení rezervace bude jako storno poplatek účtováno 100% z ceny ubytování

Pro hosty, kteří svůj pobyt vybírají s časovým předstihem, doporučujeme uzavřít pojištění storna pobytu. V případě něčeho nepředvídatelného, kdy nebude moci host nastoupit pobyt, např. z důvodu nemoci (ať již vlastní nebo některého člena rodiny) nebo z důvodu překážek COVID-19, které jsou na straně hosta (nařízená karanténa apod.), právo hotelu na úhradu storno poplatku není dotčeno.

V případě, že není ubytování možné z důvodu kolize s aktuálně platnými zákazy a nařízeními Vlády ČR nebo jiných orgánů státní moci z důvodu COVID-19, tedy překážek na straně hotelu, má tak host právo na zrušení pobytu bez storno poplatku a na vrácení dříve uhrazených záloh.