Contact

Nové Adalbertinum s.r.o
Velké náměstí 32
500 03 Hradec Králové
CZECH REPUBLIC

IČO: 14100568, ČÚ: 6138830389/0800
Hotel reception
recepce@noveadalbertinum.cz
+420 495 063 111Karel Novotný
CEOIveta Berit Šalounová
CEO asistent
info@noveadalbertinum.cz
+420 603 449 715Igor Khomenko
general manager
manazer@noveadalbertinum.cz
+420 603 449 530Jan Novotný
event manager
eventy@noveadalbertinum.cz
+420 603 449 466